Cho doanh nghiệp

 • Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro 100 người 1 tháng

  ZOOM
  270.000
 • Nâng cấp Tài khoản Zoom Pro 300 người 1 tháng

  ZOOM
  370.000
 • SQL Server 2016 Standard

  Microsoft
  1.600.000
 • SQL Server 2017 Standard

  Microsoft
  1.650.000
 • SQL Server 2019 Standard

  Microsoft
  1.750.000
 • Visual Studio .NET Enterprise Architect

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio .NET Enterprise Developer

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio .NET Professional

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Enterprise 2017 32/64-Bit

  Microsoft
  829.000
 • Visual Studio Premium 2010 – 2012 – 2013

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Ultimate 2010

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Ultimate 2012

  Microsoft
  1.250.000
 • Visual Studio Ultimate 2013

  Microsoft
  1.250.000
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter (64-bit)

  Microsoft
  1.549.000
 • Windows Server 2012 R2 Standard

  Microsoft
  1.439.000

SQL Server 2017 Standard

Microsoft

SQL Server 2019 Standard

Microsoft

Visual Studio .NET Professional

Microsoft

Showing 1–15 of 21 results